Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
12. června 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali a rodinu webů Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali.

Použití osobních informací

Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali a k poskytování služeb, o které jste požádali. Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali a jeho přidružených částí. Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali za účelem zjištění, jaké služby Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Studio Iorio - Amministrazioni condomìniali na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2007   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation